Konferencja Konflikty zbrojne i ideologiczne w dawnym piśmiennictwie Słowian oraz ich echa w nowszej kulturze

event-date: 24.02.2015 - 31.03.2015

Instytut Filologii Słowiańskiej

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Muzeum Okręgowe

w Nowym Sączu

mają zaszczyt zaprosić na

III Galicyjskie Spotkania Slawistyczne

Międzynarodową Konferencję Naukową

Konflikty zbrojne i ideologiczne

w dawnym piśmiennictwie Słowian

oraz ich echa w nowszej kulturze

Nowy Sącz, Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226

22-24 czerwca 2015 r.

Wrogość wobec innego człowieka, narodu czy religii, której pochodną są najczęściej konflikty zbrojne i ideologiczne, od zawsze towarzyszą kulturze europejskiej, w tym również kulturze Słowian. Wojny we wszystkich swych odmianach i aspektach – od militarnych i gospodarczych po ideologiczne i religijne –postrzegane są zwykle jako wypadkowa pewnych okoliczności historycznych i czyichś (nierzadko partykularnych) interesów. Dzieje wojen bywają jednak nieprzewidywalne; obliczone na sukces decyzje polityczne, mogą przynieść mniej korzyści, więcej strat. Opisywane przez pryzmat zniszczeń i cierpienia ofiar konflikty te zazwyczaj stają się źródłem krytycznych opinii i surowych ocen. Ale gdy opada wojenny kurz, z ruin wyłania się inny świat – mocno poraniony otwiera możliwości, by budować nową rzeczywistość, opartą na fundamentach ożywczych sojuszy, relacji, wartości, idei, tradycji, estetyki itp. O konsekwencjach wojny trzeba pamiętać szczególnie dziś, gdy otaczający nas świat do pokojowych już niestety nie należy. Chcielibyśmy zatem zaproponować Państwu poddanie pod dyskusję naukową problematykę konfliktów zbrojnych oraz ideologicznych, jakie miały miejsce na obszarze Słowiańszczyzny w dawnych wiekach (do końca XVIII w.). Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką historii i kultury Słowian, a także ich oddziaływania na dzieje regionów sąsiednich, czy nawet całego kontynentu. Oczekujemy wystąpień odnoszących się do zjawisk i wydarzeń, które w sposób gwałtowny albo przeciwnie - niemal niedostrzegalny - przeobrażały europejską kulturę, w której udział Słowian był niewątpliwy. Naukową refleksją objąć można także recepcję minionych wojen i konfliktów w nowszej kulturze jako wyraz ich historycznej żywotności, swego rodzaju memento dla teraźniejszości.

Organizatorzy nie przewidują publikacji referatów wygłoszonych w czasie spotkania w oddzielnym tomie pokonferencyjnym, jednak – wzorem lat poprzednich – możliwy będzie druk części materiałów w kolejnym numerze „Krakowsko-Wileńskich Studiów Slawistycznych". Ponieważ seria poświęcona jest „starożytnościom słowiańskim", prosimy przy zgłaszaniu tematów wziąć pod uwagę ten priorytet (by treść referatu nie przekraczała ram czasowych końca XVIII w.), a w przypadku omówień recepcji konfliktów w nowszej kulturze ściśle odnosiła się do wspomnianego okresu. Chętnie widziane będą też wystąpienia nawiązujące do cerkiewnosłowiańskiej tradycji piśmienniczej dawnego państwa polsko-litewskiego lub wpisujące się w szeroko rozumianą problematykę badań nad cerkiewną (prawosławną i unicką) kulturą materialną i duchową w jej rozmaitych relacjach z kulturami innych narodów i wyznań zamieszkujących obszar dawnej Rzeczypospolitej lub bezpośrednio z nią

graniczących.

Powyższe ograniczenia wynikają z wymogów formalnych stawianych tekstom publikowanym w „Krakowsko- Wileńskich Studiach Slawistycznych", z troski o zachowanie spójności tematycznej serii wydawniczej oraz jej oddzielnych tomów monograficznych.

Uczestników nowosądeckiego spotkania, którzy zechcą wygłosić referaty wykraczające tematycznie poza wskazane zagadnienia, zachęcamy do publikacji przygotowanych studiów we własnym zakresie.

 

Język konferencji: każdy język słowiański lub język angielski.

Opłata konferencyjna: 200 PLN lub 50 euro.

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają wyżywienie (2 obiady, bankiet i kolację w drugim dniu konferencji), publikację referatu w tomie KWSS (według przedstawionych wytycznych) oraz wycieczkę po okolicach Nowego Sącza.

W ramach programu dodatkowego przewidziano zwiedzanie obiektów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

Koszty noclegów w Miasteczku Galicyjskim Uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie – Organizatorzy służą tylko pośrednictwem w rezerwacji miejsc hotelowych.

Ceny noclegów w hotelu „Pokoje Galicyjskie":

pokój 1-osobowy (ze śniadaniem) - 130 zł/doba

pokój 2-osobowy (ze śniadaniem) - 180 zł/doba (90 zł od osoby)

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać do 30 marca 2015 roku na adres: slavia.galiciana@gmail.com

Planowana liczba uczestników: 35 osób.

Przewidywany czas wystąpienia: 20 min.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc noclegowych w Miasteczku Galicyjskim oraz formułę obrad plenarnych w czasie trwania całej konferencji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłaszanych referatów.

 

Organizatorzy

z ramienia Muzeum Okręgowego                                          z ramienia Instytutu Filologii Słowiańskiej

w Nowym Sączu                                                                             Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

dr Robert Ślusarek (Dyrektor MO w NS)                                              dr hab. Magdalena Dyras (Dyrektor IFS UJ)

 

mgr Maria Marcinowska                                                                             dr Jan Stradomski

                                                                                    dr Tomasz Kwoka

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

DANE PERSONALNE

 

Imię i nazwisko:

 

Stopień zawodowy/tytuł naukowy:

 

Nazwa uczelni / instytucji naukowej:

 

Adres do korespondencji:

 

Telefon stacjonarny lub komórkowy:

 

E-mail:

 

 

ZGŁOSZENIE REFERATU

 

Tytuł referatu:

 

 

Abstrakt (maks. 1500 znaków)

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny (komputer z oprogramowaniem, projektor, nagłośnienie)

 

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 pln (dla pracowników i doktorantów uczelni krajowych) lub 50 euro (dla pracowników i doktorantów uczelni zagranicznych) prosimy wnieść po akceptacji referatu na podany przez nas w późniejszym terminie numer konta.

 

DANE DO FAKTURY

 

Nazwa instytucji:

 

Adres:

 

NIP:

Uwaga!

Uniwersytet Jagielloński wystawia faktury zgodnie z danymi, jakie znajdują się na przelewie bankowym opłaty konferencyjnej. Prosimy Uczestników, którzy będą potrzebować fakturę, aby nie dokonywali wpłat z rachunków osobistych, lecz dopilnowali, by przelewu dokonała instytucja delegująca. Numer rachunku bankowego do wpłat zostanie wskazany uczestnikom, których zgłoszenia zastaną przyjęte, po 30 marca 2015 r.

 

 

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają wyżywienie (2 obiady, bankiet i kolację w drugim dniu konferencji), publikację referatu w tomie KWSS (według przedstawionych wytycznych) oraz wycieczkę po okolicach Nowego Sącza. W ramach programu dodatkowego przewidziano zwiedzanie obiektów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

 

WYŻYWIENIE  /Prosimy zaznaczyć odpowiednie opcje/

OBIAD

22.06.

TAK

NIE

MIĘSNY

WEGETARIAŃSKI

BANKIET

22.06.

TAK

NIE

MIĘSNY

WEGETARIAŃSKI

OBIAD

23.06.

TAK

NIE

MIĘSNY

WEGETARIAŃSKI

KOLACJA

23.06.

TAK

NIE

MIĘSNA

WEGETARIAŃSKA

 

 

Koszty noclegów w Miasteczku Galicyjskim Uczestnicy konferencji pokrywają we własnym zakresie – Organizatorzy służą tylko pośrednictwem w rezerwacji miejsc hotelowych.

Ceny noclegów w hotelu „Pokoje Galicyjskie":

pokój 1-osobowy (ze śniadaniem) - 130 pln/doba

pokój 2-osobowy (ze śniadaniem) - 180 pln/doba (90 zł od osoby)

 

NOCLEG  /Prosimy zaznaczyć odpowiednie opcje/

 

 

rodzaj pokoju

 

 

1-osobowy (130pln/os.)

2-osobowy (90pln/os.)

21/22.06

TAK/NIE

 

 

22/23.06

TAK/NIE

 

 

23/24.06

TAK/NIE

 

 

 

 

W ramach opłaty konferencyjnej Organizatorzy zapewniają wycieczkę autokarową po okolicach Nowego Sącza.

 

Wycieczka po okolicach Nowego Sącza 24 czerwca

/Prosimy zaznaczyć odpowiednie opcje/

TAK/NIE

 

 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do/z Miasteczka Galicyjskiego.

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy ze streszczeniem referatu prosimy przesłać

do 30 marca 2015  roku

na adres: slavia.galiciana@gmail.com

 

 

 

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje mogą zostać wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych.

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Published Date: 24.02.2015
Published by: Żaneta Pawlak