Konferencja Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne (obszar humanistyki)

event-date: 24.02.2015 - 31.03.2015

 Instytut Rusycystyki

Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

Międzynarodową Konferencję Naukową nt.

Nauka w Polsce i Rosji – miejsca wspólne, miejsca różne

(obszar humanistyki)

Miejsce i termin: Warszawa, 22-23 października 2015 r.

Języki: polski, rosyjski

Cel główny:

nakreślenie dróg rozwojowych – wspólnych, paralelnych i osobnych – dyscyplin humanistycznych w Polsce i Rosji czasów dawnych oraz współcześnie ze szczególnym uwzględnieniem filologii i historii wraz z naukami pomocniczymi; odtworzenie – w oparciu o różnorodne materiały, od dokumentów oficjalnych do literatury dokumentu osobistego klimatu życia intelektualnego w Polsce i Rosji oraz relacji między polskimi i rosyjskimi środowiskami naukowymi na różnych etapach dziejowych.

Bloki tematyczne:

1. Personalia

Wkład Polaków w naukę rosyjską – wkład Rosjan w naukę polską. Kontakty oficjalne i prywatne. Rosyjscy naukowcy na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Tendencje – zjawiska – wydarzenia

Tendencje badawcze i „mody" naukowe w Polsce i Rosji. Nawiązania – inspiracje kontynuacje. Polemiki – konfrontacje rywalizacja. Wspólne projekty i przedsięwzięcia: zamierzone i zrealizowane. Nauka jako płaszczyzna polsko-rosyjskiego zbliżenia.

3. Instytucje

Placówki oświatowe od szkoły podstawowej do uniwersytetu. Instytucje naukowe. Archiwa. Biblioteki: polonica w księgozbiorach rosyjskich i rossica w księgozbiorach polskich.

Wydawnictwa i ruch księgarski. Rusycystyka i rosjoznawstwo na uniwersytetach polskich – polonistyka na uniwersytetach rosyjskich.

4. Humanistyka w Polsce i Rosji a humanistyka w Europie Zachodniej

Planowane jest wydanie recenzowanego tomu monograficznego, przygotowanego zgodnie z obowiązującymi wymogami publikacyjnymi.

***

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji są proszone o wypełnienie ankiety (dostępnej w sekretariacie IFW UJ) oraz przesłanie jej do 31 marca 2015 r. na adres:

Piotr Głuszkowski p.gluszkowski@uw.edu.pl

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.

Koszt udziału w konferencji (dojazd, noclegi, wyżywienie) pokrywają uczestnicy.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla obywateli RP) lub 100 euro (dla cudzoziemców).

Opłatę należy uiścić w ciągu 2 tygodni (14 dni roboczych) od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia referatu przez Komitet Organizacyjny na numer konta bankowego:

Millenium S.A.

ul. Stanisława Żaryna 2A

02-593 Warszawa

68116022020000000031985621

z dopiskiem: Nauka w Polsce i Rosji + nazwisko i imię

Serdecznie zapraszamy!

Dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW

Dyrektor Instytutu Rusycystyki UW

Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej IR UW

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr Piotr Głuszkowski

Instytut Rusycystyki UW

Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IR UW

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Published Date: 24.02.2015
Published by: Żaneta Pawlak