Fundusz Wyszehradzki - małe granty

event-date: 18.11.2014 - 30.11.2014
 Szanowni Państwo Do 1 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 euro. Preferowana są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Środki uzyskane z Funduszu Wyszehradzkiego, nie mogą przekraczać 80% całego budżetu projektu. W przypadku niewielkich dotacji do projektów mogą być zaangażowane trzy spośród czterech państw z Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku współpracy transgranicznej, o grant mogą ubiegać się uczestnicy z dwóch krajów. Zgłaszane projekty mogą trwać maksymalnie do 6 miesięcy. W ramach zgłaszanych projektów, można ubiegać się o finansowanie następujących działań: - współpraca kulturalna; - współpraca naukowa i badania naukowe; - edukacja; - wymiana młodzieży; - współpraca transgraniczna; - promocja turystyki. Wniosek należy złożyć pośrednictwem systemu on-line do godz. 12:00 1 grudnia 2014 r. Konieczne jest także przesłanie wersji papierowej wniosku. Decyduje data stempla pocztowego. Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz organizacje. Szczegóły konkursu i dokumentacja konkursowa: http://visegradfund.org/grants/small_grants/ Przykłady finansowanych projektów: http://visegradfund.org/grants/approved_grants/ ----------------------------------- Dział Programów Badawczych UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 

Published Date: 18.11.2014
Published by: Żaneta Pawlak