Przeprowadzka Małego Collegium Paderevianum

event-date: 03.11.2014 - 18.11.2014

W związku z oficjalną informacją o ukończeniu remontu przy ul. Reymonta 4, zarządzeniem Rektora o przydzieleniu nam sal w tym budynku oraz z informacją o usunięciu środków radioaktywnych z przeznaczonych nam pomieszczeń wraz z dokumentacją potwierdzającej bezpieczeństwo użytkowania wskazanych pomieszczeń, w imieniu pani Dyrektor prof. Katarzyny Jastrzębskiej przesyłam Państwu w załączeniu grafik przeprowadzki Małego Collegium Paderevianum.

Informuję również, że odwołanie zajęć  dydaktycznych w dniach 7-17 listopada dotyczy jedynie zajęć odbywających się w Małym Collegium Paderevianum.

Wszystkich pracowników Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego oraz Zespołu Wykładowców Języka Rosyjskiego prosimy o wnikliwe zapoznanie się z grafikiem pakowania i rozpakowywania gabinetów. Prosimy o szczegółowe oznaczenie kontenerów i pudeł kartonowych zgodnie z ich lokalizacją w nowym budynku (patrz załącznik).

W najbliższym czasie zostanie Państwu przesłany harmonogram uaktualniony o nową lokalizację sal dydaktycznych.

Harmonogram przeprowadzki znajduje się tutaj

Published Date: 03.11.2014
Published by: Żaneta Pawlak