Konferencja Naukowa Żywioły.

event-date: 03.02.2020 - 29.02.2020

Zakład Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w cyklicznej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Żywioły.

Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce która odbędzie się w dniach 28–29 września 2020 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego Kontynuując tradycję sympozjów literacko-kulturowych, organizowanych przez Zakład Rosjoznawstwa, Kultury i Literatury Rosyjskiej Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich od lat 70. ubiegłego wieku, proponujemy Państwu cykl konferencji Żywioły, który został zainicjowany w roku 2016 październikowym spotkaniem naukowym zatytułowanym Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce. W październiku 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone Żywiołom. Tym razem rozważaniom został poddany Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce. W roku 2020 zapraszamy Państwa do interdyscyplinarnej dyskusji o żywiole ziemi. Cztery żywioły – ogień, woda, ziemia, powietrze – w myśl założeń filozofii starożytnej, a następnie alchemii, podstawowe pierwiastki tworzące wszechświat, dzięki swej specyfice zyskały rangę wielopłaszczyznowych symboli. Ich szerokie spektrum znaczeniowe otwiera możliwości obrazowania idei, znaków kulturowych, a także ludzkich emocji i uczuć. Na uwagę w charakterystyce każdego z żywiołów zasługuje fakt współistnienia przeciwieństw oraz permanentnego uzupełniania się ich antynomicznych zasad w procesie kreacji świata w wymiarze materialnym i metafizycznym. Żywioł ziemi, który stanie się przedmiotem naszej wrześniowej dyskusji, nie ustępuje symbolom ognia i wody pod względem wieloaspektowości i obfitości znaczeń.
Ziemia to żywioł bardzo „przyziemny”, kojarzony ze stabilnością i solidnością. Żywioł ten jest ciężki, mroczny i chłodny. Stanowi fundament, na którym wszystko jest zbudowane i przestrzeń, w której realizują swoje działania ludzie. To żywioł, który można zobaczyć, dotknąć i powąchać. Ziemia to karmicielka, zasilająca swymi sokami wszystkie rośliny i dająca pożywienie zwierzętom. Ziemia symbolizuje matkę, płodność, dawcę życia, gęstość, odrodzenie, nieruchomość, przeciwieństwo duchowości, świętości, cykliczność istnienia, obfitość, pomyślność, mądrość, zmysł praktyczny, materializm. Żywioł ziemi jest również wykorzystywany w praktykach magicznych do oczyszczania przedmiotów i ludzi. Ziemia może być zarówno symbolem nieśmiertelności, jak i grobu człowieka. Bywa kojarzona z centrum świata i najwyższą wartością. W wielu wypadkach staje się ona wyznacznikiem tożsamości indywidualnej czy narodowej, ale też oznaką degradacji człowieka, który ją zagarnia, plądruje, pali i bezcześci. Ziemia zyskuje konceptualizację w takich sformułowaniach, jak „ziemia obiecana”, „ojcowizna”, „twardo stąpać po ziemi”, czy „ziemia/grunt pali się komuś pod nogami”. Motyw ziemi generuje zatem wiele skojarzeń i wydaje się być świetnym powodem do interdyscyplinarnej dyskusji na temat jego realizacji w dziełach literackich, wytworach kultury, sztuki, komunikacji językowej i międzykulturowej. Języki konferencji: polski i rosyjski. Forma wystąpienia: wystąpienie plenarne (25 minut), referat (20 minut). Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do 31 maja 2020 roku na adres: urszula.patocka@ug.edu.pl Informacja o akceptacji tematu wystąpienia zostanie przekazana do 10 czerwca 2020 roku. Termin nadsyłania tekstów artykułów upływa 31 października 2020 roku (wymogi edytorskie zostaną przesłane po zaakceptowaniu tematu wystąpienia). Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 500 złotych. Opłaty proszę przekazywać na poniższe konto:
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
Bank PeKaO IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43
z dopiskiem: 512-i042-Ki0B-20
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: • publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta w monografii wieloautorskiej, • materiały konferencyjne, • obiady w dniach 28 i 29 września 2020 roku, • uroczystą kolacje w dniu 28 września 2020 roku. Noclegi w gestii uczestników. W pobliżu Wydziału Filologicznego zlokalizowane są:
• Hotel Uniwersytecki (Wydział Prawa i Administracji), opłata orientacyjna 120 zł/doba, konieczność wcześniejszej rezerwacji, tel. 58 523 29 62),
• Ratusz B&B, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, https://ratuszbb.pl/,
• Hotel OLIVIA, al. Grunwaldzka 470, http://hotelolivia.org.pl/,
• Hotel Oliwski, ul. Piastowska 1, https://hoteloliwski.pl/,
• Best Western Plus Arkon Park Hotel, ul. Śląska 10, http://www.bwplusarkon.pl/. Organizatorzy konferencji: dr hab. Diana Oboleńska, prof. UG – kierownik konferencji dr Liliana Kalita dr Urszula Patocka-Sigłowy – sekretrz konferencji, urszula.patocka@ug.edu.pl

Published Date: 03.02.2020
Published by: Żaneta Pawlak