POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE

event-date: 30.01.2020 - 29.02.2020

Katedra Języków Wschodniosłowiańskich

oraz Katedra Literatur Wschodniosłowiańskich

mają zaszczyt zaprosić na

XXII Międzynarodową Konferencję Slawistyczną

POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE KONTAKTY

JĘZYKOWE, LITERACKIE, KULTUROWE

Olsztyn, 22-23 czerwca 2020 r.

 

Zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, tłumaczy, historyków, glottodydaktyków oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych do prezentacji swoich badań z obszaru polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych, literackich i kulturowych.

 

Ponadto planujemy pracę w dwóch sekcjach tematycznych:

  1. Polacy na Kaukazie. Historia, literatura, język;
  2. Kultura staroobrzędowców. Historia, piśmiennictwo, język.

Języki konferencji: polski, rosyjski, ukraiński, białoruski, angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Zgłoszenia

Prosimy o przysyłanie tematów referatów wraz z podpisaną klauzulą zgody (na załączonym formularzu) na adres e-mailowy: mks.olsztyn@gmail.com

 

Opłata za udział w konferencji w wysokości 450 zł obejmuje publikację referatu w czasopismach naukowych Acta Neophilologica, Acta Polono-Ruthenica, Fontes Slaviae Ortodoxae (po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji), materiały konferencyjne, a także napoje i przekąski w trakcie obrad, obiad oraz uroczystą kolację. Numer konta do wniesienia opłaty konferencyjnej będzie podany w zawiadomieniu o akceptacji referatu.

 

Opłata za zaoczny udział w konferencji wynosi 250 zł i obejmuje wydanie certyfikatu i publikację artykułu.

 

Terminy:

Nadsyłanie zgłoszeń – 30 kwietnia 2020 r.

Rozesłanie zawiadomień o akceptacji referatów – 20 maja 2020 r.

Otwarcie konferencji i początek obrad – 22 czerwca 2020 r. o godzinie 9.30 w sali 37.

 

 

 

Koszty dojazdu i noclegów ponoszą jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Rada Naukowa:

dr hab. Iryna Betko, prof. UWM

dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM

dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM

dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Joanna Orzechowska, prof. UWM (przewodnicząca)

dr Joanna Nawacka (sekretarz)

dr Iwona Borys

dr Mirosława Czetyrba-Piszczako

mgr Joanna Olechno-Wasiluk

 

 

 

 

 

Published Date: 30.01.2020
Published by: Żaneta Pawlak