Jubileuszowy kongres PTN

event-date: 29.04.2019 - 15.06.2019

Jubileuszowy kongres PTN


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają
do udziału w jubileuszowym kongresie Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego pt.:

 

 

„Interdyscyplinarność w glottodydaktyce”

 

Kongres odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 r. w Poznaniu, a miejscem obrad będą:

 

Collegium Minus,  Sala  Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1,

Collegium Novum, al. Niepodległości 4.

 

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję), które wpisywałby się w następujące sekcje problemowe:

 

- epistemologia glottodydaktyki, dylematy terminologiczne;

- definiowanie i badanie złożoności kompetencji komunikacyjnej;

- badania nad kulturą i kompetencją (inter)kulturową;

- przyswajanie i uczenie się języków obcych w perspektywie badawczej;

- interdyscyplinarność warsztatu badań nad uczeniem się i nauczaniem języków obcych;

- interdyscyplinarność koncepcji dydaktycznych, modelowanie uczenia się i nauczania języków;

- znaczenie badań glottodydaktycznych w przygotowaniu do zawodu nauczyciela i w praktyce nauczania języków obcych;

- metodologia badań nad przyswajaniem i uczeniem się języków obcych w tym języka polskiego jako obcego;

- badania nad dwujęzycznością i wielojęzycznością.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że wykłady plenarne podczas kongresu wygłoszą:

Prof. Terry Lamb, University of Westminster, London

Prof. UAM, dr hab. Mirosław Loba, UAM, Poznań

Prof. UAM, dr hab. Beata Mikołajczyk, UAM, Poznań

Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

 

Prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata, UAM, Poznań

Prof. Freiderikos Valetopoulos, Université de Poitiers.

 

W jubileuszowym roku chcielibyśmy także zapoczątkować cykl seminariów metodologicznych adresowanych w szczególności do magistrantów, doktorantów, wszystkich młodych naukowców zaangażowanych w badania glottodydaktyczne. W trzecim dniu kongresu gośćmi pierwszego seminarium będą prof. dr hab. Anna Michońska-Stadnik (Uniwersytet Wrocławski), współautorka podręcznika „Metodologia badań w glottodydaktyce” (Wyd. Avalon 2010)  oraz  prof. dr hab. Halina Widła (Uniwersytet Śląski), autorka prac językoznawczych prowadzonych z zastosowaniem metodologii badań humanistycznych.

 

Zgłoszenia zawierające temat referatu wraz z abstraktem 
(150-200 słów)
należy rejestrować elektronicznie poprzez formularz internetowy lub pod adresem kongresptn2019.amu.edu.pl/rejestracja do 30 kwietnia 2019 r. Informacja o przyjęciu propozycji referatu zostanie przekazana Państwu do dnia 31 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie PTN www.poltowneo.org oraz na stronie konferencji kongresptn2019.amu.edu.pl

Ewentualne pytania można kierować na adres: ptn2019@amu.edu.pl

 

Opłata konferencyjna dla członków PTN wynosi 400 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 460 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w wydarzeniach towarzyszących, koszty organizacyjne oraz wydawnicze.

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną, a także propozycje rezerwacji noclegów w Poznaniu prześlemy Państwu w kolejnym komunikacie.

 

 

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

 

Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj, Przewodnicząca PTN, UAM w Poznaniu

Prof. Freiderikos Valetopulos, Université de Poitiers

Prof. Terry Lamb, Przewodniczący FIPLV, University of Westminster, London

Prof. Thorsten Piske, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg

Prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Zarząd Główny PTN, KUL JP II w Lublinie

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu, PWSZ w Koninie

Prof. UAM, dr hab. Krystyna Droździał-Szelest, Zarząd Główny PTN, UAM w Poznaniu Prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii, UAM w Poznaniu

Prof.  AP, dr hab. Dorota Werbińska, Zarząd Główny PTN

Dr hab. Iwona Janowska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Anna Jaroszewska, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Radosław Kucharczyk, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Anna Seretny, Zarząd Główny PTN, Uniwersytet Jagielloński

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

 

Dr Izabela Marciniak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu

Prof. UAM, dr hab. Maciej Mackiewicz, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Bielicka, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr hab. Małgorzata Spychała-Wawrzyniak, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr hab. Bernadeta Wojciechowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr Magdalena Aleksandrzak, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu

Dr Sebastian Chudak, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr Joanna Górecka, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr Joanna Kic-Drgas,  Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu

Dr Agata Lewandowska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr Izabela Orchowska, Wydział Neofilologii UAM w Poznaniu

Dr Renata Rybarczyk, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu

Dr Marta Zawacka-Najgeburska, Instytut Lingwistyki Stosowanej WN UAM w Poznaniu

Mgr Katarzyna Kurzawska, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu

Mgr Karolina Mocek, Instytut Filologii Germańskiej WN UAM w Poznaniu

Mgr Jakub Przybył, Szkoła Językowa UAM w Poznaniu

Mgr Anna Waszau, Instytut Filologii Romańskiej WN UAM w Poznaniu

Published Date: 29.04.2019
Published by: Żaneta Pawlak