Międzynarodowe sympozjum pt. „100 lat slawistyki w Klużu”, organizowanym przez Departament Języków i Literatur Słowiańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce w Rumunii

event-date: 29.03.2019 - 30.04.2019

Szanowni Państwo,

 

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowym sympozjum pt. „100 lat slawistyki w Klużu”, organizowanym przez Departament Języków i Literatur Słowiańskich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce w Rumunii.

Sympozjum odbędzie się w Klużu, w dniach 30-31 maja 2019 roku.

 

Czekamy na Państwa zgłoszenia z propozycjami wystąpień (w sekcjach poświęconych językowi, literaturze, metodyce, komunikacji językowej i kulturowej oraz translatoryce), które zostaną następnie opublikowane w tomie pt. „Studia z zakresu języka, liteartury i metodyki (XV)”, w wydawnictwie punktowanym, zatwierdzonym przez Rumuńską Radę Narodową do Badań Naukowych (CNCS).

Długość wystąpienia: 15 minut.

Języki: rumuński, rosyjski, ukraiński, polski.

Streszczenie referatu (w języku, w którym będzie on prezentowany) oraz formularz zgłoszeniowy (w załączniku) prosimy przesłać do dnia 10. kwietnia 2019 na adres mailowy: balazskaty@yahoo.com

Opłata konferencyjna: 120 lei lub  25 euro – płatna na miejscu.

 

Uczestnicy konferencji pokrywają koszty przejazdu oraz zakwaterowania we własnym zakresie. Organizatorzy mogą zarezerwować noclegi w Hotelu Uniwersytetu Babeş-Bolyai „Universitas”, w zależności od kolejności zgłoszeń uczestników oraz dostępności wolnych miejsc w hotelu.

Dodatkowe informacje na temat możliwości zakwaterowania w Klużu-Napoce znajdą Państwo pod niniejszym adresem: http://www.cazareclujnapoca.ro/

 

 

Dalsze informacje zostaną Państwu przekazane w kolejnym mailu.

 

 Z wyrazami szacunku,

 Organizatorzy

Published Date: 29.03.2019
Published by: Dorota Krakowska