VI SPOTKANIE NAUKOWE BADACZY HISTORII JĘZYKA

event-date: 05.03.2019 - 31.03.2019

Wydział Neofilologii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na
VI SPOTKANIA NAUKOWE BADACZY HISTORII JĘZYKA
24-25 września 2019
Po raz szósty chcielibyśmy zaprosić na Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka
naukowców, którzy za przedmiot swoich naukowych rozważań obrali język w perspektywie
diachronicznej. Chcielibyśmy, by nasze spotkanie stało się forum prezentacji badań
diachronicznych różnych języków, których podstawę stanowią oryginalne dane językowe.
Szczególnie istotne jest nie tylko aplikowanie tradycyjnych metodologii, lecz również
wprowadzanie nowych, łączenie badań diachronicznych z metodologią badań korpusowych,
typologicznych, socjologicznych lub kognitywnych.
Podczas obrad przewidujemy wykłady plenarne wiodących autorytetów z obszaru badań
diachronicznych. Do tej pory zaproszenie zgodzili się przyjąć:
prof. dr hab. Michail L. Kotin
(Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak
(Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Krzysztof Stroński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Uczestnicy:
Zapraszamy językoznawców, których domeną i pasją są wszelkie aspekty badań języków
i tekstów w ujęciu diachronicznym.
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
www.wn.amu.edu.pl
Wydział Neofilologii
Termin i miejsce:
24-25 września 2019 r., Wydział Neofilologii UAM, sala C3, al. Niepodległości 4, 61-874
Poznań
Termin zgłoszenia: Zgłoszenie należy przesłać do 30 czerwca 2019.
Język konferencji: polski.
Opłata konferencyjna:
400 zł (opłata obejmuje bankiet, obiady, materiały konferencyjne i publikację; organizatorzy
nie zapewniają dojazdu i noclegów). Numer konta podany zostanie w kolejnym piśmie
okólnym.
Przewidywany czas wystąpienia:
Przewidujemy wystąpienia po 20 minut. Na pytania dotyczące referatów będzie
przeznaczone 10-15 min. po całym panelu.
Publikacja:
Referaty, które uzyskają dwie pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w postaci
książkowej monografii, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe UAM.
Organizatorzy:
dr hab. Marta Woźnicka (Instytut Filologii Germańskiej UAM)
Prof. UAM dr hab. Dominika Skrzypek (Katedra Skandynawistyki UAM)
Prof. UAM dr hab. Mikołaj Nkollo (Instytut Filologii Romańskiej UAM)
dr Marek Dolatowski (Uniwersytet Zielonogórski)
mgr Alicja Piotrowska (Katedra Skandynawistyki UAM)
mgr Michał Piosik (Instytut Filologii Germańskiej UAM)
Komitet naukowy:
prof. dr hab. Henryk Jankowski (Katedra Studiów Azjatyckich UAM)
prof. dr hab. Michail L. Kotin (Uniwersytet Zielonogórski)
Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
www.wn.amu.edu.pl

 

 

VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka

Formularz zgłoszenia uczestnictwa

 

NAZWISKO

Imię

 

 

Tytuł/stopień naukowy

 

 

Instytucja (uczelnia, wydział, instytut)

 

 

 

Telefon

 

 

Email

 

 

Adres do korespondencji

 

 

 

Dane do faktury

 

Proszę wypełnić tylko tę kolumnę, która wskazuje na płatnika, tj. osobę prywatną lub instytucję

Osoba prywatna

 

Imię:

 

Nazwisko:

 

Adres:

Instytucja

 

Pełna nazwa instytucji:

 

Adres:

 

Telefon:

 

NIP:

 

Tytuł wystąpienia

 

 

 

Wymagania sprzętowe

 

Proszę zaznaczyć:

 

 

 laptop

 

 

 

 rzutnik

 

Inne:

Posiłek wegetariański

Proszę zaznaczyć:

 

 

 TAK

 

 

 

 NIE

 

 

Inne uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt (ok. 200-300 słów):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie moich danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych są organizatorzy konferencji VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka.
  3. Dane osobowe uczestników zbierane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konferencji i nie będą udostępniane innym podmiotom.
  4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usuwania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia Konferencji.

 

 

Published Date: 05.03.2019
Published by: Żaneta Pawlak