Konferencja Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna

event-date: 07.01.2016 - 31.01.2016

międzynarodowa konferencja naukowa

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna

17-18 listopada 2016

Miejsce:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych
(Польша)

Organizatorzy:

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Instytut Filozofii
Instytut Filologii Polskiej
Centrum Badań Europy Wschodniej

Prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

dr hab. Arkadiusz Dudziak

dr hab. Ewa-Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM

dr Iza Matusiak-Kempa

Adres:

UWM w Olsztynie, Centrum Badań Europy Wschodniej
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn

Kontakty:

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl
tel. ++ 48 602 175 802

Problematyka:

Planowana konferencja naukowa nawiązuje do ogólnopolskiej konferencja „Idee i wartości w języku, historii i kulturze", która odbyła się na UWM w Olsztynie w listopadzie 2014 roku. Kontynuując poprzednią sesję, konstatujemy, że choć badania aksjologiczne mają w polskiej humanistyce długotrwałą historię, to jednak wciąż stanowią obszar nowych badań interdyscyplinarnych, a we współczesnej nauce, w pewnym stopniu zdominowanej przez różne odmiany antropologii, problematyka aksjologiczna przeżywa swój rozkwit.

Celem konferencji będzie przedstawienie stanowisk badawczych oraz dyskusja  nad kategoriami wartości i wartościowania w ujęciu teoretycznym i metodologicznym, a także przy uwzględnieniu różnych rozwiązań empirycznych — w odniesieniu do języka, komunikacji społecznej, literatury, mediów, sztuki, polityki, religii, ruchów społecznych itd. Przewidujemy przedyskutowanie kilku istotnych zagadnień współczesnej aksjologii, i n. następujące:

  • status, przedmiot i funkcje wartości we współczesnej filozofii
  • klasyfikacje i typologie wartości
  • relatywizm a absolutyzm aksjologiczny
  • polska tradycja oraz współczesny stan badań w zakresie aksjologii
  • aksjologia w epoce postmodernizmu: nowe style myślenia
  • aksjologia — światopogląd — prakseologia
  • semantyka aksjologiczna w tekście/dyskursie
  • międzykulturowe aspekty wartości i wartościowania
  • wartości w różnych obszarach komunikacji
  • teoretyczne i empiryczne aspekty aksjolingwistyki

§§ Przewiduje się opublikowanie tomu pokonferencyjnego §§

Koszty związane z udziałem w konferencji pokrywają jej uczestnicy. Składka konferencyjna wynosi 430 zł, dla pracowników i doktorantów UWM w Olsztynie — 190 zł. Powyższa kwota obejmuje: wyżywienie (obiady) w dniach 18-19 listopada; kolację uroczystą w dniu 19 listopada; wydanie tomu pokonferencyjnego; materiały konferencyjne.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do udziału w konferencji do 1 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszenia jest w załączeniu.

Konferencja odbędzie się w Olsztynie, w kampusie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który należy do najpiękniejszych ośrodków akademickich w Polsce i Europie. Na terenie kampusu, poza obiektami dydaktycznymi, znajdują się dwa jeziora (jedno z plażą i wypożyczalnią sportu wodnego), park leśny, stadion, basen, stadnina koni, ultranowoczesne Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej z unikatową hodowlą roślin energetycznych na dachu.

 

 

międzynarodowa konferencja naukowa

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna,
lingwistyczna, komunikacyjna

18-19 listopada 2016

Miejsce:  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Nauk Humanistycznych
(Польша)

Zgłoszenie referatu

 

Imię i nazwisko (stopień, tytuł naukowy): ...............................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Uczelnia, instytut / katedra: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Temat referatu: .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Abstrakt (ok. 500 znaków): .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

E-mail: ...............................................................................................................................................................

Dane do faktury: ............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

 

………………………………………….

                    Podpis

Informujemy, że podane przez Pana/Panią informacje zostaną wykorzystane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002 r., nr 1 poz. 926, ze zm.) w celu realizacji zadań statutowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania.

 

Published Date: 07.01.2016
Published by: Żaneta Pawlak