Konferencję poświęconą Profesorowi Franciszkowi Sławskiemu.

event-date: 04.01.2016 - 27.02.2016
Szanowni Państwo, 
13 maja 2016 roku przypada setna rocznica urodzin Profesora Franciszka Sławskiego, wieloletniego dyrektora IFS UJ oraz dziekana Wydziału Filologicznego UJ. Instytut Filologii Słowiańskiej UJ wraz z Fundacją Slawistyczną oraz Instytutem Slawistyki PAN postanowił uczcić tę wielką rocznicę i zorganizować etymologiczno-slawistyczną konferencję poświęconą Profesorowi Franciszkowi Sławskiemu.
Konferencja wpisuje się w cykl konferencji od wielu lat organizowanych przez europejskie ośrodki slawistycznych badań etymologicznych.
 
Konferencja, która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2016 roku, będzie miała charakter etymologiczno-slawistyczny, a obrady odbywać się będą w dwóch sekcjach - etymologicznej i ogólnoslawistycznej. Obydwie sekcje nawiązywać mają do szerokiego zakresu zainteresowań naukowych Profesora Franciszka Sławskiego.
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania swoich zgłoszeń do 29 lutego 2016 roku na adres: symp.etym@gmail.com
 
Formularz zgłoszeniowy można wypełnić także online na stronie: https://sites.google.com/site/etymologiacracovia/formularz-zgloszeniowy
 
 
 
Więcej informacji na stronach:
 
Z poważaniem
Tomasz Kwoka
IFS UJ
Published Date: 04.01.2016
Published by: Żaneta Pawlak