serdecznie zapraszamy

event-date: 17.12.2015 - 15.01.2016

 

KATEDRA HISTORII JĘZYKA POLSKIEGO

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE 

 

 

      Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do współtworzenia tomu poświęconego

komizmowi językowemu w tekstach niewspółczesnych

oraz w tłumaczeniach.

W ostatnich latach w Polsce nastąpiło wyraźne ożywienie badań nad komizmem, jednak przegląd prac z tego zakresu pokazuje, że wciąż istnieje obszar badawczy niemal niepoddawany oglądowi: komizm językowy w tekstach niewspółczesnych. Jego badanie przysparza wielu trudności metodologicznych, jest jednak niezwykle interesujące i warte podjęcia. Do udziału w publikacji zapraszamy językoznawców różnych filologii (językiem publikacji chcemy jednak uczynić polski) zainteresowanych spojrzeniem na zjawisko komizmu językowego z perspektywy diachronicznej.

Proponujemy następujące kręgi tematyczne:

¡         1. problemy metodologiczne badań diachronicznych nad komizmem,

¡         2. komizm językowy i jego tekstowe realizacje w literaturze polskiej i światowej do 1939 roku,

¡         3. komizm w ujęciu pisarzy różnych epok,

¡         4. gatunki literatury dawnej a komizm językowy,

¡         5. leksyka związana z polem komizmu, humoru, śmiechu w polszczyźnie,

¡         6. komizm językowy a przekład tekstu.

 

Powyższy wykaz jest jedynie wskazówką, jesteśmy otwarci na zgłoszenia innych zagadnień związanych z badaniem komizmu w tekstach minionych epok. Cezurą czasową chcielibyśmy jednak uczynić rok 1939.

 

Termin nadsyłania tekstów â€" do końca lutego 2016 roku

na adrest.korpysz@uksw.edu.pl lub a.krasowska@uksw.edu.pl

Prosimy o wstępne zgłaszanie propozycji udziałuw publikacji do połowy stycznia 2016roku

 

Publikacja tomu planowana jest na rok 2016.

 

Tom poświęcony komizmowi w tekstach niewspółczesnych ukaże się w serii „Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW", w której wydano dotychczas następujące pozycje:

1. Polszczyzna za granicą jako język mniejszości i mniejszości językowe w Polsce, red. E. Dzięgiel,
A. Zielińska, Warszawa 2009.
2. Język pisarzy jako problem lingwistyki, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2009.
3. Język pisarzy: problemy słownictwa, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2011.
4. Niejedno ma imię... Prace onomastyczne i dialektologiczne dedykowane Profesor Ewie Wolnicz-Pawłowskiej, red. E. Dzięgiel, T. Korpysz, Warszawa 2013.
5. Znaczenie. Tekst. Kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. A. Kozłowska,
A. Świątek, Warszawa 2014.
6. Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015.

Published Date: 17.12.2015
Published by: Dorota Krakowska-Marszałek