Konferencja „Krzemieniec – Wołyńskie Ateny. Przestrzeń historyczna, edukacyjna i artystyczna"

event-date: 30.10.2015 - 01.11.2015

 

 

Akademią Humanistyczno- Pedagogiczną w Krzemieńcu /Ukraina

Uniwersytetem im. Biskupa Konstantyna Presławskiego w Szumen /Bułgaria Stowarzyszeniem Forum Innowacyjności ODIN w Krakowie

Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni

Muzeum Historycznym w Sanoku Zamojskim w Zamościu

Centrum Kultury i Nauki „Zamek" w Przemyślu

Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej

Galeriami BWA w Sanoku, Zamościu, Ostrowcu Świętokrzyskim

 

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

„Krzemieniec – Wołyńskie Ateny. Przestrzeń historyczna, edukacyjna i artystyczna" w ramach V Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego „Spotkania w Krzemieńcu" organizowanej w Przemyślu w dniach 19- 20 listopada 2015 roku

 

Ideą przewodnią konferencji jest kreowanie postaw otwartych na interdyscyplinarny, międzykulturowy dialog edukacyjny oraz uhonorowanie przypadającej w 2015 roku 250 rocznicy urodzin Tadeusza Czackiego, 265 rocznicy urodzin Hugo Kołłątaja i 210 rocznicy Liceum w Krzemieńcu

Celem konferencji jest refleksja naukowa środowiska uniwersyteckiego i nauczycielskiego, wymiana doświadczeń badawczych, dydaktycznych i artystycznych, poszukiwanie wspólnych płaszczyzn łączących przedstawicieli różnych kultur oraz upowszechnienie wiedzy o Krzemieńcu „Wołyńskich Atenach" jako miejscu, które odegrało bezprecedensową rolę w dziejach historii Polski, miejscu mającym wyjątkowe znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju myśli społecznej, nauki, edukacji, kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego

Obszary konferencji planowanej w obrębie 3 paneli:

1. Historycznego

2. Edukacyjnego

3. Artystycznego

konstytuują się wokół następujących tematów:

Krzemieniec- nasze, obce, wspólne dziedzictwo historyczne, edukacyjne i kulturowe „Wołyńskie Ateny", kreatywne miasto tradycji i jego historyczne narracje

Historia i pamięć- Liceum Krzemienieckie, sylwetki wybitnych pedagogów i absolwentów

Krzemieniec historyczny pejzaż miasta- ślady ukryte w przestrzeni; krajobraz i architektura

Tadeusz Czacki, Hugo Kołłątaj- historyczne przesłania edukacji

U stóp Góry Królowej Bony- pomiędzy tożsamością a obrazem odkrywanie wielokulturowości miasta

Krzemieniec- współczesne interpretacje wybranych aspektów historii, kultury i sztuki

Edukacja w międzykulturowym dialogu pokoleń Kreatywność nauczyciela i ucznia w codzienności edukacyjnej Edukacja wobec wyzwań, szans i zagrożeń współczesności Proces edukacyjny w środowisku wielokulturowym „Życie kształtem sztuki"- artyści Krzemieńca tradycja, współczesność, perspektywy „Wołyńskie Ateny"- twórczość w teorii i praktyce edukacyjnej artystów związanych z miastem i kolonią artystyczną Twórcza edukacja, innowacyjność i kreatywność procesu nauczania Pedagog- artysta wobec zjawiska transgresji w sztuce i edukacji artystycznej Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach edukacji artystycznej

 

W ramach konferencji w przemyskiej Galerii Centrum Kultury i Nauki „Zamek" odbędzie się wernisaż międzynarodowej wystawy "Spotkania w Krzemieńcu", artystów tworzących w latach 2011-2015, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej wernisaż wystawy „Bochnia- Paryż- Krzemieniec" przedstawiciela sztuki polskiej lat 30 XX wieku i aktywnego uczestnika kolonii artystycznych Marcina Samlickiego (1878-1945) oraz koncert pt. "Muzyka polska na Kresach"

w wykonaniu działających przy krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym Chóru Mieszanego „Educatus" pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego i Orkiestry UP pod batutą Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski.

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak Konsulat Generalny RP we Lwowie Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

Konsul Królestwa Danii, Szwecji, Republiki Finlandii, Islandii w Krakowie Janusz Kahl Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma

KOMITET NAUKOWY

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak Prof. Afanasij Łomakowycz Rektor Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieńcu/Ukraina

Prof. Margarita Boneva, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytet im. Biskupa Konstantyna Presławskiego w Szumen /Bułgaria Prof. UP Teresa Żebrowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. Adam Korzeniowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. dr hab. Bożena Muchacka, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. Iwona Czaja- Chudyba, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr hab. Michał Głażewski, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. Irena Popiołek- Rodzińska, Akademia Ignatianum w Krakowie

Prof. Małgorzata Bielecka, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. Stanisław Rodziński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Prof. Stanisław Sobolewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Prof. UMCS Maria Polakowska- Prokopiak, UMCS w Lublinie

Prof. Valery Chakalov, Uniwersytet im. Bp. Konstantyna Presławskiego w Szumen/Bułgaria

 

Prof. Krasimira Koleva, Uniwersytet im. Bp. Konstantyna Presławskiego w Szumen/Bułgaria

Prof. Eda Balkas Erdogan, Universitety of Yalova, Turcja

Dr Aleksandra Panfiłowa, Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu/Ukraina

Dr Beata Sufa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Piotr Kondraciuk, Vice-Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu

Stanisław Dziedzic, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wiesław Banach, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku Jan Flasza, Dyrektor Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera w Bochni Marek Mikrut, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY: Przewodnicząca komitetu- Prof. UP Teresa Żebrowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

w Krakowie Prof. Adam Korzeniowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Mgr Małgorzata Tęczyńska- Kęska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Mgr Monika Waligóra, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Mgr Joanna Szczyrba- Poroszewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Mgr Monika Deja, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Mgr Andrzej Cebulak, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

PROGRAM KONFERENCJI I dzień konferencji- 19 listopada 2015 r. Centrum Kultury i Nauki „Zamek", Przemyśl 9.00- 9.30 rejestracja uczestników 9.30- 10.00 otwarcie konferencji 10.00-11.30 sesja plenarna 11.30- 12.00 przerwa na kawę 12.00-13.30 sesja plenarna 13.30- 14.30 obiad 14.30- 16.30 obrady w sekcjach 18.00- 19.00 wernisaż międzynarodowej wystawy sztuki współczesnej „Spotkania w Krzemieńcu"; Kurator wystawy prof. UP Teresa Żebrowska 19.00-19.30 Koncert „Muzyka polska na Kresach" w wykonaniu działających przy krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym Chóru Mieszanego „Educatus" pod dyrekcją prof. Adama Korzeniowskiego i Orkiestry UP pod batutą Małgorzaty Tęczyńskiej- Kęski 19.30-21.30 Uroczysta kolacja

 

II dzień konferencji- 20 listopada 2015 r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 9.30-11.00 wernisaż wystawy Marcina Samlickiego (1878-1945) „Bochnia-Paryż-Krzemieniec", ze zbiorów Muzeum im. St. Fischera w Bochni; Kurator wystawy Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Marek Mikrut; słowo wstępne Dyrektor Muzeum w Bochni Jan Flasza Centrum Kultury i Nauki „Zamek", Przemyśl 11.30- 13.30 obrady w sekcjach 13.30- 14.30 obiad 14.30- 15.00 podsumowanie konferencji, sprawozdania przewodniczących sekcji Zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu z przewodnikiem

OPŁATY KONFERENCYJNE:

- Uczestnictwo aktywne + referat + publikacja artykułu (400 PLN) 1 - Uczestnictwo bierne (bez wystąpienia) + publikacja artykułu (400 PLN) 2 - Publikacja artykułu w recenzowanej monografii zbiorowej (200 PLN) 3 - Referat wygłoszony (wystąpienie) na konferencji (200 PLN) 4 - Uczestnictwo bierne bez wystąpienia (referatu) i publikacji artykułu (200 PLN) 5 - Uczestnictwo bierne studentów bez wystąpienia (referatu) i publikacji artykułu (50 PLN) 6

1 Barek kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja, udział w wernisażach wystaw, koncercie, materiały konferencyjne, publikacja, zaświadczenie. 2 Barek kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja, udział w wernisażach wystaw, koncercie, materiały konferencyjne, publikacja, zaświadczenie. 3 Tylko publikacja. 4 Barek kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja, udział w wernisażach wystaw, koncercie, materiały konferencyjne, zaświadczenie. 5 Barek kawowy, 2 obiady, uroczysta kolacja, udział w wernisażach wystaw, koncercie, materiały konferencyjne, zaświadczenie. 6 Barek kawowy, 2 obiady, udział w wernisażach wystaw, koncercie, zaświadczenie.

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania.

Proponowana baza noclegowa w centrum Przemyśla:

Hotel Accademia ***, Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl

pokój 1 osobowy- 90 PLN, pokój 2 osobowy- 110 PLN, śniadanie 20 PLN/osobę

Tel: +48 16 6761111, e-mail: przemysl@hotelaccademia.pl Hotel Europejski **, Sowińskiego 4, 37-700 Przemyśl pokój 1 osobowy- 95 PLN, pokój 2 osobowy- 110 PLN, śniadanie 15 PLN/osobę

tel: +48 16 6757100, e-mail: hotel.europejski@wp.pl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie drogą mailową karty zgłoszenia z krótkim streszczeniem wystąpienia (około 10 wierszy) na adres: terezebrowska@wp.pl lub sympozjumkrzemienieckie@wp.pl oraz wniesienie opłaty konferencyjnej na numer konta podany w karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 X 2015 r. Pełny tekst przeznaczony do druku należy przesłać na adres mailowy: do 19 XI 2015 r.

INSTRUKCJA REDAKCYJNA DLA AUTORÓW

Przygotowując tekst uprzejmie prosimy o zastosowanie się do poniższych zasad:

tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5

przypisy oxfordzkie w nawiasie, np. (Białostocki 2001, s. 23).

akapit – 1cm, wszystkie marginesy 2,5 cm; czcionka Times New Roman.

Objętość artykułu max 10 pełnych stron (około 22 tys. znaków ze spacjami). Do artykułu należy dołączyć: tytuł w języku polskim i angielskim (lub angielskim i polskim dla gości z zagranicy), streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 10 wierszy); słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Ponadto prosimy o dołączenie noty autorskiej (max 600 znaków ze spacjami) zawierającej następujące dane: 1.Imię, nazwisko; 2. Stopień lub tytuł naukowy; 3. Obszary badań.

Cytowanie (odnośniki do źródeł)

Należy wyraźnie zaznaczyć każde przywołanie słów innego autora, najlepiej używając kursywy. Przy każdym cytowaniu należy umieścić przypis, np. (Tatarkiewicz 2004, s. 39). Przy każdej parafrazie należy umieścić przypis, np. (Eco 2005, s. 33). Przy każdym odwołaniu do cudzego lub własnego tekstu należy umieścić przypis, np. (Gowin 2006, s. 32).

Bibliografia: układ alfabetyczny, zapisy według poniższego wzoru Monografie: nazwisko i inicjał(y) imienia autora, rok wydania, Tytuł wyróżniony kursywą, wydawnictwo, miasto. Wojnar I., 2000, Humanistyczne intencje edukacji, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa. Rozdział w opracowaniu zbiorowym: nazwisko i inicjał(y) imienia autora, rok wydania, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, w: tytuł dzieła, inicjał imienia i nazwisko redaktora (redaktorów). Miasto: wydawnictwo, zakres stron Żebrowska T., 2011, Obrazy dla dzieci- kształcenie i wychowanie przez sztukę, [w:] K. Gąsiorek (red.), Z teorii i praktyki edukacji dziecka. Inspiracje dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 213-223. (należy podać rozpiętość artykułu)

Artykuł z czasopisma: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł wyróżniony kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu lub zeszytu, zakres stron.

Reprodukcje, fotografie oraz inne materiały ilustrujące zagadnienia prosimy przesyłać w formacie TIFF, RAW lub JPEG, rozdzielczość (resolution) 300 DPI

 

WAŻNE INFORMACJE I TERMINY

Artykuły prosimy przesłać drogą mailową w formacie MS Word, w języku polskim, angielskim, ukraińskim lub rosyjskim w terminie do 19 XI 2015 roku na adres: terezebrowska@wp.pl lub sympozjumkrzemienieckie@wp.pl

Komitet naukowy i organizacyjny konferencji informuje, że nadesłane teksty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii zbiorowej po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Szczegółowy program konferencji zostanie podany po otrzymaniu formularzy zgłoszeniowych oraz po wcześniejszej weryfikacji opłaty.

W imieniu Organizatorów konferencji

Prof. UP Teresa Żebrowska

Published Date: 30.10.2015
Published by: Żaneta Pawlak