dr Lucyna Korycińska (pracownik emerytowany)

Publikacje

Niektóre publikacje, które ukazały się po roku 1995:

  1. Magdalena Jahn, Lucyna Korycińska. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995, stron 150.
  2. Magdalena Jahn, Lucyna Korycińska, Język rosyjski. Poradnik ortograficzny dla Polaków (Podręcznik dla studentów). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1996, stron 168.
  3. Magdalena Jahn, Lucyna Korycińska, Język rosyjski. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej. Wyd. II. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, stron 150.
  4. Lucyna Korycińska, Agnieszka Korycińska, Literatura w cyberprzestrzeni na przykładzie portalu internetowego „Русская фантастика", [w:] Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej, pod redakcją H. Waszkielewicz i J. Świeżego, Tertium, Kraków 2001, s. 75 – 85.
  5. Lucyna Korycińska, Agnieszka Korycińska, К вопросу об использовании гиперлитературы в дидактических целях, [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Wydawnictwo Artico, Warszawa 2002, s. 177 – 187.
  6. Magdalena Jahn, Lucyna Korycińska. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej. Wyd. III. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, stron 150.