Linki przydatne w badaniach

Rosja: historia, kultura, literatura, język

 

Ukraina: historia, kultura, literatura, język

 

 • Асоціація українських письменників (АУП) — strona konkurencyjnej wobec Związku Pisarzy Ukrainy organizacji zrzeszającej twórców przeważnie młodszego pokolenia, lista członków AUP, wiadomości ze środowiska AUP, forum dyskusyjne, biblioteka — sporo utworów członków AUP: proza, poezja, dramat, esej, prace krytyczno-literackie, inne ciekawe linki adrsy internetowe, archiwum czasopisma AUP — „Література плюс" („Література +" ).
 • Національна бібліотека України ім. Вернадського — w j. ukraińskim, rosyjskim i angielskim, katalog elektroniczny, katalog dysertacji i autoreferatów, informacje, pełne teksty (np. polityczne ukrainica, akty prawne dotyczące bibliotekarstwa i in.).
 • „Крейда" — Літературно-мистецька газета — równieńskie czasopismo literackie wiadomości, forum dyskusyjne, kilka utworów literackich, linki, zabawa literacka — powieść dopisywana przez odwiedzających stronę internetową gazety.
 • „Ї-магазин", незалежний культурологічний часопис — (w języku ukraińskim, angielskim i niemieckim) lwowskie niezależne czasopismo kulturologiczne, forum dyskusyjne, biblioteka dzieł literackich, zapowiedzi seminariów organizowanych przez redakcję "Ї", teksty wystąpień wygłoszonych podczas seminariów.
 • „Підземний перехід" — Czasopismo literackie „Pidzemnyj Perechid" elektroniczna wersja, kilka numerów za lata 1995-1999, strona dawno nie odnawiana.
 • Лабіринт українського самвидаву — Labirynt alternatywnej literatury i sztuki, komentarze dotyczące sztuki, muzyki, literatury, przekładów, teksty poświęcone polityce.
 • Літературний портал / Українські літературні сторінки — Charkowski portal literacki, w j. rosyjskim i ukraińskim, odsyłacze do bibliotek, utwory, poezja, proza, fantastyka, fantasy, mity i legendy, kryminały, kluby literackie, wyszukiwarka internetowa.
 • Фонд "Відродження" — Strona Fundacji „Widrodżennja" w j. ukraińskim i angielskim, zawiera aktualności, anonse, informacje o wspieranych finansowo projektach, konkursach, numery wydawanego pisma „Widkrytyj swit".
 • Весна — zawiera sieciowy słownik ukraińsko-polsko-białorusko-angielsko-rosyjski (ilość haseł ograniczona), teksty dotyczące języka ukraińskiego, utwory literackie, publicystyczne i inne (poezja, proza, przekłady literatury światowej, politologia, informator-słownik historii Ukrainy, religia: Biblia oraz szereg innych., linki, wyszukiwarka, szereg programów komputerowych ułatwiających pracę w j. ukraińskim.
 • Історія України — strona poświęcona historii Ukrainy, w j. ukraińskim i angielskim, zawiera szereg tekstów oraz odsyłaczy według haseł np. historia Ukrainy, mapy Ukrainy, nacjonalizm, faszyzm, chronologia historii Ukrainy, varia, wyszukiwarka, forum dyskusyjne.

Białoruś: historia, kultura, literatura, język

 

Radio i Telewizja

 

 • TV NTV — Telewizja NTV, można korzystać z serwisów wiadomości oraz wydań archiwalnych.

 • ECHO Moskwy — portal Радиостанция Эхо Москвы.

 • Radio Swoboda — portal Радио Свобода.

Slawistyka wschodnia w Polsce

Adresy użyteczne przy badaniach wschodnich

POLSKA

 • portal „Gazety Wyborczej"– informacje, archiwa starszych wydań (uwaga – płatne); obszerne zestawienie adresów internetowych.
 • strona „Rzeczpospolitej" – jednego z najważniejszych dzienników w Polsce (uwaga – płatne).
 • strona Polskiej Agencji Prasowej – strona najważniejszej polskiej agencji informacyjnej, ze stałym serwisem informacji w postaci „dziennika Internetowego" i innymi, specjalistycznymi serwisami.

Ośrodki analityczne i badawcze w Polsce

Inne strony

Centra analityczne na Zachodzie

ROSJA

Strony ważniejszych instytucji państwowych

Ośrodki analityczne i badawcze (w Rosji i na świecie)

Ważniejsze media rosyjskie

 • prasa rosyjska – wybór artykułów z prasy rosyjskiej oraz (uwaga!) adresy wszystkich najważniejszych periodyków, portali internetowych, czasopism internetowych, agencji i serwisów informacyjnych, radiostacji i telewizji rosyjskich dostępnych on-line; adresy gazet i serwisów informacyjnych dostępnych on-line.
 • serwis informacyjny Pawłowskiego – stworzony przez kremlowskiego socjotechnika, Gleba Pawłowskiego, internetowy serwis informacyjny; wiele aktualnych informacji na temat pracy administracji państwowej.
 • POLIT.RU – znany internetowy serwis informacyjny, publikujący również analizy.
 • GAZETA.RU – popularne czasopismo internetowe, z serwisem informacyjnym.
 • INOPRESSA – artykuły poświęcone Rosji na łamach światowej prasy w wersji rosyjskiej i z dostępem do wersji oryginalnej.
 • Regions – portal zawierający serwis informacyjny dotyczący regionów rosyjskich i liczne linki do stron administracji regionalnej, prasy, instytutów badawczych.
 • Izwiestia – strona dziennika Известия.
 • Kommersant – portal domu wydawniczego „Kommiersant". Dziennik „Kommiersant", tygodnik „Kommiersant-Włast."

Biblioteki i placówki naukowe

UKRAINA

 • Brama OSC-CEE-Ukrainian Web Pages – (wersje angielska i ukraińska). Zawiera katalog ukraińskich zasobów WWW, ukraiński serwis informacyjny, odnośniki do innych stron poświęconych ukraińskiej tematyce. Dużo informacji o stronach ukraińskiej diaspory. Z wyszukiwarką.
 • InfoUkes Information Site – (wersja angielska). Kanadyjski portal o tematyce ukraińskiej. Serwis informacyjny. Katalog tematyczny. Można znaleźć wiele adresów ukraińskich stron spoza terytorium Ukrainy. Linki. Z wyszukiwarką.
 • InterNetri – Ukrainian Internet Directory (wersja ukraińska). Jeden z wiodących ukraińskich katalogów. Wyszukiwanie zasobów poprzez wybór tematyki albo regionu czy kraju. Możliwość wyszukiwania przez słowa kluczowe. Możliwość wejścia do biblioteki internetowej – dostępne teksty!
 • Ukrainian Factbook Project – (wersja angielska). Jeden z wiodących ukraińskich katalogów (Sesna). Rozwinięta klasyfikacja tematyczna i regionalna. Możliwość wyszukiwania przez słowa kluczowe. Serwis informacyjny.
 • Welcome to Ukraine – (wersje angielska i ukraińska). Portal informacyjny. Zawiera linki wielu ukraińskich stron, także spoza terytorium Ukrainy.
 • Ukraine Today – (wersje angielska i ukraińska). Portal informacyjny z katalogiem tematycznym.
 • Ukrainian Portal – UKROP – (język ukraiński i angielski). Popularny portal o szerokim zakresie, katalog tematyczny, z wyszukiwarką
 • Wertep – (język ukraiński). Zawiera katalog tematyczny i regionalny. Prowadzona statystyka popularności stron zamieszczonych w katalogu.
 • Kupol – Kul'tura i polityka – język ukraiński. Lwowski portal informacyjno-analityczny.
 • Meta-Ukraine – przeszukiwarka Internetu ukraińskiego. Działa po ukraińsku, rosyjsku i angielsku
 • strona Harvard Institute of International Development – monitorującego sytuację ekonomiczną na Ukrainie.
 • Instytut Polityki – strona internetowa organizacji pozarządowej, z analizami sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie.
 • strona internetowa Narodowego Banku Ukrainy – po ukraińsku i angielsku, z informacjami statystycznymi.
 • PRAWDA – gazeta „Ukrajinśka Prawda".
 • ośrodki analityczne – portal ukraińskich ośrodków analitycznych, zawiera wiele informacji o fundacjach i ośrodkach zajmujących się politologią, socjologią itd.
 • DAY (Dień) – wydawany w Kijowie w języku ukraińskim i rosyjskim ciekawy dziennik o zasięgu ogólnokrajowym. Uznawany za opozycyjny.
 • Hałyćkie Kontrakty – strona czołowego magazynu ekonomicznego „Hałyćkie Kontrakty" – bogate archiwum.
 • Zierkało Niedieli  Dzerkało Tyżnia – strona opiniotwórczego tygodnika „Zierkało Niedieli" oraz „Dzerkało Tyżnia" (wersja ukraińska).
 • Postup – centroprawicowy dziennik „Postup"; ukazuje się we Lwowie.

Ważniejsze media

 • Ukrainian Press On The Internet – spis ukraińskiej periodyki z możliwością wejścia na strony poszczególnych wydań.
 • Polityka i Kul'ura (ПіК) – jeden z wiodących tygodników ukraińskich o tematyce politycznej i kulturalnej.
 • 1+1 (Odyn pl'us odyn) – język ukraiński. Strona popularnego kanału telewizyjnego 1+1. Na stronie można znaleźć serwis informacyjny TSN (Telewizijna Służba Nowyn) – bieżące informacje z kraju i zagranicy.

Instytucje państwowe

 • Cabinet of Ministers of Ukraine – strona internetowa rządu Ukrainy. Możliwość dotarcia na strone MSZ Ukrainy, gdzie znadjuja sie koordynaty placówek dyplomatycznych.
 • MFA – strona ukraińskiego MSZ
 • Werchowna Rada – język ukraiński. Oficjalna strona Parlamentu Ukrainy.

Placówki naukowe i biblioteki

 • Lviv Stefanyk Scientific Library – język ukraiński i angielski. Strona Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W.Stefanyka (Akademii Nauk Ukrainy). Możliwość połączenia ze stronami innych bibliotek na Ukrainie i na świecie. Skatalogowana część zbiorów wydawnictw periodycznych.
 • Ivan Franko State University – język ukraiński i angielski. Strona Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.
 • National Taras Shevchenko University – język ukraiński, rosyjski, angielski. Strona Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Instytucje religijne

 • UPC KP – język ukraiński. Strona Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego.
 • UPC MP – strona Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego.
 • UAPC – strona Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej.
 • УГКЦ – język ukraiński, angielski. Oficjalna strona internetowa Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej.
 • Kościół na Ukrainie – język ukraiński, rosyjski, polski, angielski. Strona Metropolii Lwowskiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Inne ciekawe adresy

 • The Independent cultural journal (Ji) – język ukraiński, angielski, niemiecki. Lwowskie niezależne czasopismo kulturologiczne. Tematyka: kulturologia, politologia, filozofia.
 • Krytyka – Jedno z ciekawszych czasopism analitycznych. Krytyczna dyskusja wokół głównych intelektualnych, kulturalnych i ogólnospołecznych wydarzeń na Ukrainie i poza jej granicami. Forum czytelników.
 • PT (Polityczna Dumka) – język ukraiński, rosyjski, angielski. Niezależne pismo poświęcone politologicznej analizie sytuacji na Ukrainie. Wersja internetowa przygotowana wspólnie przez redakcję czasopisma i Ośrodek Analiz Politycznych i Konsultingu.
 • Ukrajins'ka Prawda – język ukraiński, rosyjski i angielski. Założona przez tragicznie zmarłego Heorhija Gongadze internetowa gazeta, zdecydowanie opozycyjna.
 • УНЦПД – UNCPD – język ukraiński i angielski. Strona Ukraińskiego Niezależnego Centrum Badań Politycznych.
 • Knyhonosza – język ukraiński. Wirtualna księgarnia wydawnictw ukraińskojęzycznych.
 • Łemkowie i Łemkowszczyzna – język łemkowski, ukraiński, polski, angielski. Strona poświęcona grupie etnicznej Łemków. Możliwość dotarcia do wielu stron o Łemkach i Łemkowszczyźnie.

MOŁDAWIA

BIAŁORUŚ

ESTONIA

LITWA

 • Lietuvos Rytas – główny dziennik litewski Lietuvos Rytas.
 • ETLA – litewska agencja informacyjna.
 • The Baltic Times – anglojęzyczny tygodnik poświęcony trzem krajom bałtyckim.
 • Biznes & Baltija – rosyjskojęzyczny tygodnik dotyczący trzech krajów bałtyckich.

ŁOTWA

 • Diena – główny dziennik łotewski.
 • Leta – łotewska agencja informacyjna.

KAUKAZ I ZAKAUKAZIE

 • Gruzja – oficjalna strona Parlamentu
 • NewsGeorgia - portal informacyjny poświęcony Gruzji
 • Trend.az - portal informacyjny poświęcony Zakaukaziu i Azji Centralnej
 • News.am - portal informacyjny poświęcony Armenii

Ważniejsze strony poświęcone konfliktowi w Czeczenii

Zakaukazie

AZJA CENTRALNA

 • CACIA – strona ośrodka badawczego Institute of the Johns Hopkins University-SAIS, zajmującego się Azją Środkową i Kaukazem; dostepne on-line bezpłatne serwisy informacji i bogate zasoby analiz.
 • Eurasianet – bieżące informacje, analizy, linki do materiałów poświęconych poszczególnym krajom Azji Środkowej, Kaukazu Pd. i Mongolii.
 • Ferghana – strona poświęcona Dolinie Fergany i Uzbekistanowi; dostęp do wyboru artykułów z prasy rosyjskiej dotyczących Azji Środkowej oraz użyteczne adresy internetowe.
 • Transcaspian – serwis informacyjny dotyczący regionu Morza Kaspijskiego.
 • Uygur.org – strona Eastern Turkistan Information Center, ośrodka informacyjnego Ujgurów walczących o niepodległość od Chin Turkiestanu Wschodniego (chiń. Sinkiang).
 • International Eurasian Institute for Economic and Political Research – strona Międzynarodowego Instytutu Eurazji.

PRAWOSŁAWIE