SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

Termin: 02.02.2021 - 15.03.2021

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
zaprasza w dniach 21-22 października 2021 roku
do Wrocławia na
V MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ
JĘZYK, LITERATURA, KULTURA
pod Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dra hab. Przemysława Wiszewskiego
Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem.
(Johann Wolfgang von Goethe)
Celem piątego międzynarodowego spotkania naukowego z cyklu „Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura” jest wymiana poglądów dotyczących współczesnych języków słowiańskich, literatury i pograniczy kulturowych.
Proponujemy następujące obszary refleksji:
➢ Współczesne teorie i metodologie badawcze oraz ich zastosowanie
➢ Ewolucja badań onomastycznych
➢ Frazeologia a JOS
➢ Komparatystyka – obszar badań interdyscyplinarnych
➢ Polityka językowa a media
➢ Badania korpusowe
➢ Glottodydaktyka
➢ Tłumacz we współczesnym świecie – zadania i dylematy
➢ Teatr – czy nadal medium uniwersalne?
➢ Kino na granicy
➢ Mity i stereotypy w języku, literaturze oraz kulturze
➢ Intertekstualność w literaturze, kulturze i języku
➢ Literatura pograniczy językowych
➢ Wzajemna recepcja literatur słowiańskich
➢ Korespondencja sztuk.
Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.
Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, język angielski oraz niemiecki.
Planowany czas prezentacji referatu: 15-20 minut. Przewidujemy opłatę konferencyjną, w wysokości 470 złotych (110 Euro) dla pracowników naukowych, 420 złotych (95 Euro) dla doktorantów, obejmującą: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, wydanie monografii naukowej.
Dla uczestników konferencji przewidziany jest również program kulturalny w postaci wizyty we wrocławskim Muzeum Narodowym.
Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie konferencji: slowianszczyzna.wordpress.com oraz na stronie Instytutu Filologii Słowiańskiej: ifs.uni.wroc.pl w zakładce „Nauka” (-> „Konferencje” -> „Zaproszenia na konferencje”).
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 1 czerwca 2021 roku.
Informacje o akceptacji zgłoszenia oraz numer konta bankowego do wniesienia opłaty konferencyjnej zostaną podane 10 czerwca 2021 roku.
Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.
Termin wnoszenia opłat upływa 10 września 2021 roku.
O szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa powiadamiać w osobnej korespondencji mailowej. Wszystkie informacje, terminarz oraz program konferencji będą dostępne na stronie slowianszczyzna.wordpress.com.
Pragniemy również poinformować, iż pokłosiem naszego spotkania będzie monografia naukowa.
W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany trybu konferencji ze stacjonarnego na hybrydowy lub online. O wszystkich zmianach zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.
Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.
* * *
Komitet organizacyjny:
Opiekunowie naukowi: Przewodnicząca komitetu organizacyjnego:
dr hab. Oleh Beley, prof. UWr dr Agnieszka Kołodziej
dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr
Sekretarze:
dr Magdalena Ślawska
dr Anna Ursulenko
dr Bartosz Juszczak

 

 

V MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA

KONFERENCJA NAUKOWA

SŁOWIAŃSZCZYZNA DAWNIEJ I DZIŚ

                                   JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i nazwisko

 

 

 

Tytuł naukowy

 

 

Nazwa uczelni

 

 

Temat referatu

 

 

Abstrakt referatu

 

Język wystąpienia

 

Pomoce multi-

medialne

 

Dane: e-mail,

nr telefonu, adres

korespondencyjny

 

 

Data opublikowania: 02.02.2021
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak