Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

Termin: 19.01.2021 - 25.03.2021

Ogłoszenie nr 1

w sprawie udziału w Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Paryżu w 2023 roku.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z terminarzem prac nad organizacją XVII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Paryżu w 2023 roku, przyjętym przez Międzynarodowy Komitet Slawistów,  bloki tematyczne należy zgłosić organizatorom w terminie do 1 maja 2021 roku. Zgłoszenia do udziału w ramach pozostałych form uczestnictwa w Kongresie będą przyjmowane w innym terminie,  o czym powiadomimy odrębnym pismem.

Międzynarodowy Komitet Slawistów zalecił, aby zgłoszenia bloków tematycznych dokonać w porozumieniu z Komitetami Narodowymi. W wypadku Polski rolę Komitetu Narodowego pełni Komitet Słowianoznawstwa PAN. W związku z tym, przy planowaniu zgłoszenia bloku tematycznego,  prosimy o równoległą stosowną informację na adres mailowy zbigniew.gren@uw.edu.pl lub maciej.metrak@ispan.waw.pl.  

Warunki organizacyjne i merytoryczne, jakie należy spełnić, zgłaszając blok tematyczny, można znaleźć na stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego Kongresu w Paryżu, a mianowicie:

https://mks-paris.sciencesconf.org/

Informujemy, że ani Międzynarodowy Komitet Slawistów, ani Komitet Słowianoznawstwa PAN nie ponoszą żadnych kosztów finansowych udziału w Kongresie.

 

Przewodniczący Komitetu Słowianoznawstwa PAN

/-/ Prof. dr hab. Zbigniew Greń

Data opublikowania: 19.01.2021
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak