Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Termin: 25.05.2020 - 30.06.2020

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do publikacji w punktowanym roczniku naukowym „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. Preferujemy teksty o charakterze oryginalnych artykułów naukowych, artykuły przeglądowe, sprawozdania oraz artykuły recenzyjne.

„Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” to recenzowane czasopismo ukazujące się od 2008 roku i publikujące w języku polskim, rosyjskim i angielskim (ze wzajemnymi streszczeniami). Czasopismo jest kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego” wydawanych od lat 70. XX wieku.

Najbliższy numer pragniemy poświęcić tematyce pokoleń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy filologów, literaturoznawców, kulturoznawców, przedstawicieli ośrodków rusycystycznych i slawistycznych w Polsce i na świecie.

Będziemy także niezmiernie wdzięczni za udostępnienie zaproszenia wśród Państwa Pracowników.

Z wyrazami szacunku
Redakcja

Data opublikowania: 25.05.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak