Język humoru – humor języka

Termin: 25.05.2020 - 30.06.2020

Szanowni Państwo,

Pracownicy Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiegoi Onomastyki Regionalnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej „Język humoru – humor języka”, która odbędzie się w dn. 17-18.09.2020 r. w trybie online.

Językami konferencji będą polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30.07.2020 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Komitet organizacyjny

prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytetu w Białymstoku Leonarda Dacewicz

dr hab., kierownik Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Elżbieta Bogdanowicz

dr Olga Anchimiuk

dr Eugenia Maksimowicz

dr Robert Szymula

Data opublikowania: 25.05.2020
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak