RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ

Termin: 12.02.2019 - 31.03.2019

Z A P R O S Z E N I E

 

           Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

                        na Wydziale Neofilologii

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić

 

 

 

na XVI Konferencję Międzynarodową z cyklu

RUSYCYSTYKA EUROPEJSKA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”,

która odbędzie się w dniach 11-13 września 2019 roku        

 

Przewiduje się pracę w następujących sekcjach:

 

Sekcja I – Językoznawstwo:

Język rosyjski w konfrontacji z innymi językami

Sekcja II – Językoznawstwo:

Innowacje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego na przełomie XX i XXI wieku

Sekcja III – Literaturoznawstwo:

Pierwiastek ironiczny w literaturze

Sekcja IV – Komparatystyka literacko-kulturowa:

Rozum w rosyjskiej przestrzeni kulturowej

Sekcja V – Glottodydaktyka:

Paradygmat lingwokulturowy jako determinant w dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego

 

 

D y r e k t o r

Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

     Prof. dr hab. Andrzej Sitarski

 

 

I N F O R M A C J A  (1)

 1. Językiem roboczym Konferencji są: rosyjski, polski, angielski, niemiecki
 2. Komitet Organizacyjny oczekuje na potwierdzenie udziału w Konferencji do 31 marca 2019 roku (formularz uczestnika -  w załączeniu). Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres kawo@amu.edu.pl lub drogą pocztową na podany niżej adres.
 3. Opłata konferencyjna wynosi 100 euro lub 450,00 zł. Obejmuje ona publikację referatu (po uprzednich pozytywnych 2 recenzjach zewnętrznych) i uroczystą kolację w dniu 11 września 2019 roku. Pozostałe koszty pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie medyczne) ponoszą uczestnicy lub instytucje delegujące. Numer konta, na który należy przelać opłatę konferencyjną podamy Państwu po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
 4. Po potwierdzeniu uczestnictwa w Konferencji otrzymają Państwo także informację o możliwościach i warunkach zakwaterowania w Poznaniu na czas Konferencji.
 5. W kolejnej informacji prześlemy Państwu wymogi wydawnicze dotyczące publikacji referatu.
 6. Adres, na który należy kierować zgłoszenia i inną korespondencję:

dr Wojciech Kamiński (sekretarz Konferencji)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Neofilologii

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

al. Niepodległości 4  61-874 Poznań

tel. 61 829 3576     fax: 61 829 3575     e-mail: ifros@amu.edu.pl

 1. Komitet Organizacyjny Konferencji:
 2. Prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski - przewodniczący

tel. kontaktowy: 506 202 438e-mail: sitarski@amu.edu.pl

 • Dr Wojciech Kamiński                       - sekretarz

tel. kontaktowy:603 421 741e-mail: kawo@amu.edu.pl

Prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch

♦ Prof. UAM dr hab. Beata Waligórska- Olejniczak

♦ Prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

 

 

FORMULARZ  UCZESTNIKA

 

 1. NAZWISKO, IMIĘ ……………………………………………………………………

 

 1. STOPIEŃ, TYTUŁ NAUKOWY ……………………………………………………..

 

 1. ADRES DO KORESPONDENCJI, TELEFON, E-MAIL

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………...

 

 1. UCZELNIA, INSTYTUT, ADRES, TELEFON, E-MAIL

 

………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. UDZIAŁ W SEKCJI …………………………………………………………………..

 

6.   WYSTĄPIENIE W JĘZYKU: polskim/rosyjskim…………………………………..

 

7.   TYTUŁ  REFERATU

 

 tytuł w języku polskim: ……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………...

 

            tytuł w języku rosyjskim: …………………………………………………………...

            …………………………………………………………………………………………..

 

            ………………………………………………………………………………………….

 

            tytuł w języku angielskim: ………………………………………………………….

 

            …………………………………………………………………………………………..

 

            …………………………………………………………………………………………..

 

 

 

            …………………………….                                     ……………………………………

                                 data                                                                                                                  podpis

 

Czytelnie wypełnioną ankietę należy przesłać mailem do dnia 31 marca 2019 roku na adres kawo@amu.edu.pl (dr Wojciech Kamiński, sekretarz Konferencji) lub na adres pocztowy:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Neofilologii

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

al. Niepodległości 4

61-874 Poznań

 

 

Oświadczenie

(klauzula informacyjna dla uczestników Konferencji)

 

Wyrażam zgodę na podanie i wykorzystanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej ankiecie  (tzn. imienia, nazwiska, stopnia/tytułu naukowego, adresu zamieszkania, nazwy i adresu miejsca pracy, numeru telefonu i adresu e-mail). Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach organizacyjnych XVI Międzynarodowej Konferencji „Rusycystyka europejska a współczesność” – 11-13 września 2019 roku.

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań).

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych; Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018, poz. 1000).

 

 

 

……………………………………………..                 ………………………………………………..

data                                                                                                       podpis

                           

Data opublikowania: 12.02.2019
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak