Studia w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 • filologia rosyjska
 • filologia ukraińska z językiem rosyjskim
 • kultura Rosji i narodów sąsiednich
 • region karpacki: etnolingwistyka i studia kulturowe - NOWOŚĆ

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 • filologia rosyjska (specjalizacje: językoznawstwo oraz literatura-kultura-przekład)
 • filologia ukraińska z językiem rosyjskim

filologia ukraińska z językiem rosyjskim – umiejętności – studia - wymiana międzynarodowa - dwa dyplomy - więcej niż język

 • język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 • język i kultura Rosji

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • język i literatura Rosji

 

PREZENTACJA OFERTY STUDIÓW

 

 

JĘZYK ROSYJSKI W TŁUMACZENIACH SPECJALISTYCZNYCH - STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Zapraszamy na całkowicie nowy kierunek studiów realizowany w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (pierwszy rocznik rozpocznie naukę w październiku 2019 roku). Są to intensywne studia kształcące specjalistów w zakresie przekładu specjalistycznego – polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego.

 

Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji niezbędnych do:

 • doskonałego posługiwania się w mowie i piśmie językiem rosyjskim;
 • sprawnego prowadzenia w tym języku korespondencji administracyjnej i handlowej;
 • tłumaczenia (polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego) dokumentów państwowych, tekstów prawniczych, dokumentacji medycznej i technicznej, tłumaczeń z zakresu informatyki.

         

Podczas nauki studenci kierunku zapoznają się ze współczesnymi narzędziami pracy tłumacza, z technikami tłumaczeń pisemnych i ustnych, z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z przekładem i komunikacją interkulturową. Studia rozwijają również ogólną znajomość języka rosyjskiego, a także kompetencje w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego.

STUDIA – DLA KOGO?

Dla każdego, kto zna język rosyjski i polski na poziomie co najmniej C1. Nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie studiów z zakresu filologii rosyjskiej ani innych studiów o charakterze językowym. Nie jest również wymagane posiadanie formalnego potwierdzenia kompetencji językowych (np. w postaci certyfikatu).

 

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

 

REGION KARPACKI: ETNOLINGWISTYKA I STUDIA KULTUROWE - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 • nowość - jedyne w Polsce studia poświęcone regionowi karpackiemu;
 • interdyscyplinarny program łączący elementy językoznawstwa, kulturoznawstwa i religioznawstwa;
 • studia pozwalające na poznanie społeczeństw i kultur regionu, a także zapewniające uzyskanie warsztatowych umiejętności badania zachodzących w nich procesów;
 • równoległa nauka języka ukraińskiego i słowackiego prowadząca do poziomu B2+;
 • w każdym semestrze zajęcia w języku angielskim; dla chętnych – lektorat języka łemkowskiego;
 • badania terenowe w kraju i za granicą jako stały element studiów;
 • kierunek prowadzony wspólnie przez IFW oraz inne jednostki UJ: Instytut Filologii Słowiańskiej, Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

 

Program studiów

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

 

FILOLOGIA ROSYJSKA - wielkie dzieła literatury rosyjskiej w oryginale

 • najstarsza rusycystyka w Polsce powstała w 1928 roku;
 • oferta kształcenia zarówno dla osób znających język rosyjski, jak
  i początkujących;
 • nauka języka rosyjskiego od podstaw do poziomu C2 (Nearly native-speaker), w tym języka rosyjskiego biznesu;
 • doskonale opracowane zajęcia literaturoznawcze, lingwistyczne, kulturoznawcze, translatologiczne i historyczne;
 • szereg interesujących zajęć do wyboru: od kultury chrześcijaństwa wschodniego po kino rosyjskie w XXI wieku;
 • od I roku część zajęć prowadzona przez native speakerów;
 • wysoki poziom zajęć zapewniony przez doskonałych i utytułowanych uczonych i wykładowców
 • nauka języka białoruskiego i ukraińskiego, a także kultury krajów wschodniosłowiańskich;
 • znakomici goście - najwybitniejsi pisarze rosyjscy i uczeni z całego świata;
 • rozwój zainteresowań w ramach kół naukowych, zespołu wokalnego, kółka teatralnego;
 • możliwość atrakcyjnych stypendialnych wyjazdów zagranicznych na semestr do Rosji, na Litwę, Łotwę, do Czech, Estonii, Węgier, Włoch itd.

 

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

 

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM- Jedna specjalność. Dwa języki. Trzy specjalizacje.

Dziesięć powodów, dla których warto wybrać FILOLOGIĘ UKRAIŃSKĄ ZA JĘZYKIEM ROSYJSKIM!

 • dwa w jednym: jedna specjalność, a dwa języki,
 • nauczysz się dwóch języków od podstaw: a) ukraińskiego do poziomu C2 (nearly native-speaker), b) rosyjskiego w rozszerzonej ilości godzin,
 • opanujesz język specjalistyczny prawa, biznesu, ekonomii oraz medycyny,
 • będziesz doskonalić język pod okiem native speakerów,
 • zdobędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w jednej z trzech specjalizacji: a) translatorskiej, b) językoznawczej, c) literaturoznawczej,
 • opanujesz sztukę przekładu specjalistycznego,  konferencyjnego oraz literackiego na zajęciach prowadzonych przez tłumaczy przysięgłych oraz znanych w Polsce tłumaczy współczesnej literatury ukraińskiej,
 • podejmiesz studia w ośrodkach ukrainistycznych Czech, Chorwacji oraz Ukrainy w ramach wymiany ERASMUS +,
 • spędzisz pół roku w Kijowie zdobywając, jak nasi studenci, stypendium MEN realizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem w Kijowie,
 • za dobre wyniki w nauce otrzymasz Stypendium im. B. Łysiaka przyznawane jedynie studentom naszego kierunku,
 • zasmakujesz dobrej zabawy i rozwiniesz pasje naukowe i podróżnicze z Kołem Naukowym Ukrainistów.

 

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

 

KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH - Rosja: jej kultura, historia, współczesność i geopolityczne otoczenie (studia pierwszego stopnia)

 • na studia zapraszamy zarówno osoby znające język rosyjski, jak i chcące go poznać od podstaw
 • uczymy języka na najwyższym poziomie (do C2 – Nearly native-speaker);
 • oferujemy równoległą naukę języka białoruskiego lub ukraińskiego;
 • zapoznajemy studentów  zarówno z historią jak i z współczesnością obszaru rosyjskojęzycznego (Rosja, Ukraina, Białoruś, kraje nadbałtyckie, Kaukaz, Azja Centralna);
 • pokazujemy różnorodność obszaru zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej, a także wzajemne relacje między krajami obszaru języka rosyjskiego;
 • oferujemy zajęcia z kultury i polityki współczesnej Rosji, filozofii rosyjskiej, kina, teatru, sztuki, mediów itp.;
 • stwarzamy możliwość poznania historii Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz współczesnych problemów społecznych i politycznych tych państw przez teksty kultury oraz poprzez wyprawy na Wschód z wykładowcami;
 • nasi uczeni – Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy – to znani w Polsce i na świecie specjaliści, autorzy książek i artykułów o kulturze i językach Słowian wschodnich;
 • studenci mogą osobiście poznać wybitnych przedstawicieli świata kultury i naukowców z Rosji, Białorusi, Ukrainy i innych krajów, którzy goszczą w naszym Instytucie (Spotkania Wschodnie);
 • chętni mogą otrzymać stypendium na wyjazd semestralny do Rosji lub krajów Unii Europejskiej;

 

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

 

 

 

JĘZYK I KULTURA ROSJI (studia niestacjonarne pierwszego stopnia)

Dla kogo?

 • zapraszamy osoby po maturze, ale także po innych kierunkach studiów,
 • studiują u nas osoby otwarte na nowe znajomości i doświadczenia,  pragnące nieustająco rozwijać swe pasje i zainteresowania,
 • serdecznie zapraszamy osoby pracujące i dojrzałe, które poszukują nowych wyzwań (Lifelong Learning),
 • zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać język rosyjski, lepiej poznać Rosję - jej historię, kulturę oraz geopolityczne otoczenie,
 • zapraszamy również serdecznie obcokrajowców chcących w Polsce poznać język i kulturę Rosji,

Nasze atuty:

 • zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym - zjazdy w piątkowe popołudnia, soboty i niedziele;
 • na studia zapraszamy zarówno osoby znające język rosyjski, jak i chcące go poznać od podstaw;
 • uczymy języka na najwyższym poziomie (do C2 – Nearly native-speaker);
 • uczymy języka specjalistycznego biznesu;
 • udostępniamy zbiory najlepszej biblioteki rusycystycznej w Polsce;
 • pokazujemy różnorodność obszaru języka rosyjskiego zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej, a także wzajemne relacje między krajami obszaru języka rosyjskiego;
 • oferujemy zajęcia z kultury, historii i geopolityki, polityki współczesnej Rosji, filozofii rosyjskiej, kina, teatru, sztuki, mediów itp.;
 • nasi uczeni – Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy – to znani w Polsce i na świecie specjaliści, autorzy książek i artykułów o kulturze i językach Słowian wschodnich;
 • z nami można zdobyć doskonałe i prestiżowe wyższe wykształcenie

 

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/

 

JĘZYK I LITERATURA ROSJI (studia niestacjonarne drugiego stopnia)

Od roku akademickiego 2020-2021 w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ zostaje otwarty  nowy kierunek studiów II stopnia w trybie niestacjonarnym.

Studia II stopnia na kierunku język i literatura Rosji kształcą specjalistów w dziedzinie języka rosyjskiego, mających pogłębioną wiedzę na temat różnych odmian języka rosyjskiego, a także literatury rosyjskiej. Wiedza teoretyczna z tych dziedzin oraz umiejętności praktyczne w zakresie tłumaczenia tekstów z zakresu różnych specjalizacji dają absolwentom kierunku możliwość zatrudnienia w  obszarach szeroko rozumianej współpracy polsko-rosyjskiej, m.in. w oświacie, kulturze, turystyce i biznesie, w których wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego. Ukończenie studiów umożliwia również zdobycie uprawnień, dla których jednym z warunków jest posiadanie tytułu magistra.

Studia trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie 120 pkt. ECTS, przygotowanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu dyplomowego. Zajęcia w wymiarze 550 godzin odbywają się w soboty i niedziele lub w piątki, soboty i niedziele w dziesięciu blokach, w każdym z czterech semestrów.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia różnych kierunków, którzy z rozmaitych względów nie mogą podjąć kształcenia w trybie stacjonarnym. Warunkiem rozpoczęcia studiów II stopnia na kierunku język i literatura Rosji dla absolwentów kierunków innych, niż studia w zakresie języka rosyjskiego, jest pomyślny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Przeczytaj wszystko o rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/