mgr Joanna Patyk

Artykuły

 

  1. Joanna Patyk, Ukraińskie konstrukcje z imiesłowowymi równoważnikami zdania w przekładzie na język polski [w:] Studia methodologica, nr 39, Ternopil 2014, s. 42-49.
  2. Joanna Patyk, Specyfika tłumaczenia ukraińskich imiesłowów
    przysłówkowych na język polski (na podstawie utworów Tarasa Prochaśki iich polskich przekładów)
    [w:] Slavia Orientalis, tom LXIV, nr 2, Warszawa 2015, s. 391-400.
     

Inne

1. Joanna Patyk, Alisa Sperling, First aid book for volunteers in Lviv, 
Lviv 2013.