mgr Irina Romańska

Absolwentka filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Słuchaczka studiów doktoranckich na Wydziale Filologicznym UJ. Ukończyła studia podyplomowe w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ.
Lektor języka rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Artykuły naukowe

  1. Влияние переводческих решений на изменение образа главного героя фильма
     „Калина красная" (в переводе на польский язык), Przegląd Rusycystyczny nr 4 (152)/ 2015.
  2. О прошлой жизни, гражданах с дому и... других трудностях перевода. Критический комментарий перевода на польский язык рассказа М. Зощенко Актер, Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji nr 1(10)/2010.